Alla Väljare

Cecilia Wikström i EUs kontor i Strasbourg. Foton: Anna Karolina Eriksson/TT

– Vi gillar EU mest

I maj är det val till EUs 
riksdag,
Europaparlamentet.
Där jobbar i dag 20 politiker
från Sverige. Efter valet
kommer de att vara 21.

Alla Väljare har ställt
 frågor
till våra politiker
i EU.
Här kan du läsa vad
Cecilia Wikström från
Liberalerna
svarar.

Vad är det viktigaste du 
gjort
i EU sedan förra
valet 2014?

– Jag leder arbetet med
att ta fram nya regler
för att söka asyl i EU.
Alla länder ska ta emot
flyktingar på ett rättvist sätt.

– Jag har också ansvar
för att Europaparlamentets
olika utskott kan samarbeta
när de ska ta fram nya lagar.
Och jag leder ett utskott
som har direkt kontakt
med folket i EU.

– Ingen annan svensk har
någonsin haft så mycket
ansvar i parlamentet som jag.

Varför tycker du att vi ska
rösta på er i EU-valet i maj?

– Liberalerna är mest positiva
till EU av partierna i Sverige.
Och vi har flest idéer
för hur EU ska bli bättre.
Vi vill till exempel ha
en gemensam polis
som ska hindra brott
som görs i flera EU-länder.

– Vi vill också skydda
miljön och klimatet
och se till att det är så
enkelt som möjligt att resa,
bo och leva i hela EU.

Vad är det bästa med EU just nu?

– Att länderna pratar med
varandra i stället för att kriga.

– Vi kan också lösa
en massa problem
tillsammans som inget land
hade kunnat lösa ensamt.

Vad är det sämsta med EU just nu?

– Det är mycket som är
för krångligt. Ofta samarbetar
vi för lite med varandra.
Vi satsar också fortfarande
för mycket pengar på jordbruk.
Mer pengar borde i stället
användas till forskning
och miljö. Det är synd.

Vad tycker du om 
EUs politik för klimatet?

– EU har världens bästa
klimatpolitik.
Men den kan bli ännu bättre.
Vi vill till exempel ha högre
skatter på flygresor och
stoppa kolkraftverken runt
om i EU.

– Vi vill göra det enklare
och billigare att åka tåg
i Europa, så att vi inte alltid
behöver flyga.

Hur fungerar de mänskliga
rättigheter i EU-länderna?

– Alla länder i EU måste
bry sig om folkets rättigheter.
Alla ska få säga och tycka
vad de vill. Domstolarna
ska ha rättvisa rättegångar
och journalister ska få göra
sitt jobb.

– Om länderna inte följer
detta måste EU tvinga dem.
Det kan EU göra genom att
inte ge pengar till länder
som struntar i folkets rättigheter.

Vad tycker du om EUs politik

för flyktingar?

– Vi vill att de som flyr
till Europa och verkligen
behöver skydd ska få stanna.
Men vi måste se till att
alla länder hjälps åt.
Det fungerar inte om bara
några länder tar emot
flyktingar.

– Vi vill inte ha några gränser
mellan EUs länder.
Men då måste våra gränser
mot resten av världen
skyddas gemensamt.
Till exempel mot Medelhavet
så att inte droger och
olagliga vapen kommer in.

Vad tycker du om EUs

samarbeten med resten
 av världen?

– Vi vill att EU ska handla
och samarbeta så mycket
som möjligt med med andra
delar av världen.
Det är bra för freden
och för att vi ska bli rikare
och få det bättre.

Mer om Cecilia Wikström

• Hon är född 1965.
• När hon bor i Sverige bor 
hon i Uppsala.
• Innan hon blev politiker 
var hon präst.
• Hon har jobbat i Europaparlamentet
sedan år 2009.
• Hon ställer inte upp i valet 2019.

Text: Agnes Sauter/Alla Väljare

 


22 januari 2019

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera