En jämställd riksdag?

Sveriges riksdag är speciell
jämfört med andra länder.
Vi har länge haft
nästan lika många kvinnor
som män i riksdagen.

I de flesta länder
är det många fler män
än kvinnor bland de
styrande politikerna.

Ett tag hade Sverige
världens mest jämställda riksdag.
Men senare har flera länder
haft mer jämställdhet
i riksdagen än Sverige.

Just nu är det 188 män
och 161 kvinnor i riksdagen.

De två största partierna
Socialdemokraterna och
Moderaterna har ungefär
lika många kvinnor och män.

När politikerna i riksdagen
får svara på frågor om sina jobb
märks en tydlig skillnad
mellan kvinnor och män.
Kvinnorna tycker att kraven
på dem är högre.
De är mer oroliga för att göra fel.

Kvinnorna svarar också oftare
att de blir avbrutna på möten
och att andra pratar om
hur de ser ut.

Riksdagen jobbar för att kvinnor
ska trivas bättre på jobbet.

Läs mer: