Fredrick Federley

Fredrick Federley, Centerpartiet

Fredrick Federley är född 1978
och kommer från Västmanland.
När han var 24 år blev han
ledare för Centerpartiets
förening för ungdomar.
Sedan dess har han jobbat
för partiet.

Innan han blev politiker
jobbade han med personer
med utvecklingsstörning.

Fredrick Federley har varit
politiker för Centerpartiet
i Europaparlamentet sedan 2014.

Vilken fråga jobbar du
mest med i Europaparlamentet?

– Just nu är jag med i en grupp
som planerar nya regler
för hur mycket farliga gaser
fabriker får släppa ut.
Fabrikerna ska betala
om de vill släppa ut mer.

– Jag arbetar också med
att djur ska skyddas mer
och att vi inte ska använda
så mycket av medicinen antibiotika.
Det är väldigt viktigt för framtiden.
Om vi använder för mycket
antibiotika slutar medicinerna
fungera. Då kan många dö
av vanliga sjukdomar.

Tycker du att du kan påverka
politiken i EU?

– Ja, absolut. Jag har arbetat
hårt och vet vad jag vill.
Därför har jag fått ansvar för
viktiga frågor.
Om man jobbar hårt får man
vara med och bestämma.

– Men det hade varit lättare
om vi varit fler centerpartister
i Europaparlamentet.

Vilken är den viktigaste
frågan för EU just nu?

– Just nu är den viktigaste frågan
att fler länder i Europa tar emot
flyktingar. Men annars är det
viktigaste hur vi ska kunna
stoppa att klimatet ändras
och samtidigt ordna fler jobb
och en ekonomi som växer.

Fredrick Federley är med i
tre utskott som jobbar med
industri, forskning, miljö,
folkhälsa, jordbruk och landsbygd.

Läs fler intervjuer