Linnéa Engström

Linnéa Engström, Miljöpartiet

Linnéa Engström kommer från
Uppsala och är född 1981.
Hon har studerat politik
och bott ett år i Ryssland.

År 2009 började hon jobba
för Miljöpartiet. Hon jobbade
med att planera partiets
politik för jämställdhet
mellan män och kvinnor.

Linnéa Engström har varit
politiker för Miljöpartiet
i Europaparlamentet sedan 2014.

Känner du att du är med
och bestämmer i EU?

– Absolut. Jag är med i en grupp
som jobbar med fiske.
I den gruppen gör vi lagar
som gäller i hela EU.

Vilken fråga jobbar du
mest med i Europaparlamentet?

– Jag arbetar mest med miljö
och med jämställdhet.
Jag arbetar för att vi inte ska
fiska så mycket att alla fisk försvinner.

– Jag har varit med och gjort en plan
för hur Östersjön ska skyddas.
Jag jobbar också för att pengarna
ska delas upp mer rättvist.

Vilken är den viktigaste
frågan för EU just nu?

– Att fler människor får jobb
och känner att framtiden
kan bli bra.
Speciellt unga människor.
Och att pengarna delas upp
mer rättvist.
Att människor är fattiga
leder till många dåliga saker.

– Ett annat problem är att
Europa köper saker av länder
som inte bryr sig om
mänskliga rättigheter.
Vi är till exempel beroende av
olja från sådana länder.
Det är dåligt.

Linnéa Engström är med i
utskottet för miljö och folkhälsa.
Hon är också med i utskottet
för kvinnors rättigheter
och jämställdhet.

Läs fler intervjuer