Malin Björk

Malin Björk, Vänsterpartiet

Malin Björk är född 1972
och kommer från Göteborg.
Hon har länge bott
i Belgiens huvudstad Bryssel.
Där har hon arbetat i EU
och för en feministisk organisation.
Hon har också jobbat med
feministiska tidningar på nätet.

Malin Björk har varit politiker
för Vänsterpartiet
i Europaparlamentet sedan 2014.

Vilken fråga jobbar du
mest med i Europaparlamentet?

– Jag har valt att jobba mest
med tre frågor. Flyktingpolitik,
feminism och EUs avtal
med USA och Kanada.
Avtalen är inte så kända i Sverige
men de handlar om att stora
företag ska få mycket makt.

– Vi i Vänsterpartiet är säkra på
att avtalen skulle vara dåliga för
demokratin och för miljön.
Därför vill vi stoppa avtalen.

Vilken är den viktigaste
frågan för EU just nu?

– Flyktingpolitiken. Just nu flyr
många människor till Europa.
Vi i EU måste hjälpas åt
och ta emot fler.
Det måste finns säkra och
lagliga vägar till Europa.
Men i stället gör EU så att
det blir allt svårare att komma in.

– Just nu är det fler länder som
inte vill samarbete i den här frågan.
Det är ett stort problem.
Både för människor som flyr
och för EU som organisation.

Tycker du att du kan påverka
politiken i EU?

– I flera länder i södra Europa
har vänsterpartierna växt.
Vi jobbar tillsammans med dem
och blir starkare av det.
Vi pressar de andra partierna
att bestämma saker som är bra
för jämlikheten.
Det känns rätt och riktigt bra.

– Men det finns också partier
som är högerextrema och som
vill förstöra allt jag tror på.
Så en stor del av vårt arbete
handlar om att stå emot
deras hemska politik.

Malin Björk är med i utskottet
som jobbar med människors
frihet och rättigheter,
utskottet för jämställdhet och
utskottet för utrikesfrågor.

Läs fler intervjuer