Ingen tvingas att rösta

Många människor tycker att
det är något fint att gå och rösta.
De känner att de är med och bestämmer.
Men om jag inte vill rösta då, måste jag det?
Nej. I Sverige blir ingen tvingad att rösta.

Den som inte röstar kan låta bli av flera skäl.
Några är inte alls intresserade av politik.
Andra är missnöjda med de politiker
och partier som finns.
De låter bli att rösta för att protestera.
Vissa tycker inte att Sverige är
tillräckligt demokratiskt.
De låter också bli att rösta som protest.

Några som inte vill rösta på ett parti
väljer att ändå gå och rösta.
De röstar blankt.
Rösta blankt betyder att du lämnar in
en helt tom valsedel.
Det vill säga en valsedel
som det inte står något parti på.

Läs mer om att rösta