Kommunerna har stor makt

Alla som bor eller arbetar i Sverige
tillhör en kommun.
Det finns 290 kommuner i Sverige.
Kommunerna får pengar från skatten
som människorna i kommunen
betalar från sina löner.
Kommunerna får också pengar av staten.

Kommunerna har mycket eget ansvar.
De ansvarar för förskolan,
grundskolan och för gymnasierna.
De bestämmer över vägar,
vatten och avlopp.
De ger tillstånd att bygga hus
och att servera alkohol
på restauranger och krogar.

I valet till kommunfullmäktige
röstar folket på vilka som ska
bestämma i kommunen.
De partier som får flest röster
får sitta i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige väljer en styrelse
som leder kommunens arbete.
Den mäktigaste politikern i en kommun
kallas i vanliga fall för kommunalråd.

Vad kommunen ska göra står
i kommunallagen
och i flera andra lagar,
till exempel socialtjänstlagen,
plan- och bygglagen och skollagen.
Riksdagen bestämmer lagarna.

Läs mer:

Landstinget sköter vården

Mer om valet i Sverige