Olika sätt att se på världen

De politiska partierna tycker olika.
En del av skillnaden handlar om
att partierna har olika ideologi.
De ser på världen på olika sätt.

Här kan du läsa
om olika ideologier.

Liberal
För den som är liberal
är friheten allra viktigast.
Människor ska vara fria
att säga vad de tycker
och leva som de vill.

Det ska också vara fritt
för företag att tjäna pengar.
Staten ska inte bestämma
över företagen.

Den som behöver hjälp
för att vara fri ska få det.
Till exempel människor med
funktionsnedsättningar.

Konservativ
Den som är konservativ
vill inte att samhället
förändras så mycket.
Det är viktigt med lugn
och ordning.

Konservativa tror inte
att det går att få en perfekt värld.
Det kommer alltid att finnas
skillnader mellan människor.

Därför är det bäst att låta
samhället vara som det är
och förändra långsamt.

Socialist
För socialisten är rättvisa
och jämlikhet viktigast.
Det ska bli mindre skillnader
mellan rika och fattiga.

Socialister tror på samarbete
och att hjälpa varandra.
Vi ska välja det som blir bäst
för många och inte bara
för oss själva.

Det är inte bra om företagen
får för mycket makt.
Staten måste bestämma
över företagen.

Nationalist
En nationalist tycker att
människor i ett land hör ihop.
Det viktigaste är att se till
att de från samma land
har det bra.

Den gemensamma historien
är viktig för nationalister.
Familjer som bott länge på en plats
har mer rätt till platsen.

Nationalister vill inte samarbeta
så mycket med andra länder.
De gillar oftast inte
organisationer som EU och FN.

Internationalist
För internationalister
är samarbete det viktigaste.
De tror att världen blir
bättre och mer utvecklad
när länderna jobbar ihop.

Internationalister kan tycka
väldigt olika i andra frågor.

En del tycker att det viktigaste
är att företag samarbetar.
Andra tycker att det är
folkrörelser i olika länder
som ska jobba ihop.

Grön ideologi
Grön ideologi handlar om
miljön, naturen och klimatet.
Att ta hand om vår planet
är viktigare än alla andra frågor.

Gröna partier vill ofta inte
kalla sig höger eller vänster.
De tycker att allt som politikerna
bestämmer måste vara
bra för miljön.

Grön ideologi kan också
kallas ekologism.

Feminist
Feminister tycker att det finns
stora orättvisor mellan
män och kvinnor.
De vill ha mer jämställdhet.

En del feminister tycker inte
att det finns några skillnader
mellan män och kvinnor.
Men vi lär oss att vara olika
när vi är små.

Andra feminister tycker att
det finns skillnader.
Men att det ändå är fel
att männen har mer makt.