Partierna får pengar

Nästan alla pengar
som de stora partierna har
kommer från staten.
Det är viktigt för demokratin
att det finns olika partier
för folket att välja mellan.

Staten ger pengar direkt
till partierna.
Pengarna kallas partistöd.
Partistödet är större för de partier
som kommit in i riksdagen.
De får mer pengar ju fler platser
i riksdagen de har.

Men partier utanför riksdagen
kan också få pengar.
Partier som fått fler än 2,5 procent
av rösterna i hela landet
i något av de två senaste valen
får partistöd.

Partierna bestämmer själva
vad de gör med pengarna.
De kan användas till löner,
till möten och till reklam.

Riksdagen ger också pengar
för partiernas arbete i riksdagen.
Till exempel får partierna pengar
så att politikerna kan resa
utomlands på möten.

Staten och riksdagen ger
mer än 460 miljoner kronor
om året till partierna.

Läs mer: