Partierna i riksdagen

I dag är Socialdemokraterna
det största partiet i riksdagen.
De har 113 platser i riksdagen.
De har bildat regering
tillsammans med Miljöpartiet.
Miljöpartiet har 25 platser
i riksdagen.

Moderaterna är det näst största
partiet. De har 84 platser.
Centerpartiet har 22 platser,
Liberalerna har 19 och
Kristdemokraterna har 16.
De fyra samarbetar
och kallar sig Alliansen.

Sverigedemokraterna har
49 platser i riksdagen.
Vänsterpartiet har 21.
Vänsterpartiet samarbetar
ofta med regeringen.

Men med Sverigedemokraterna
vill de flesta inte samarbeta.
Bara Moderaterna har sagt
att de kan tänka sig
att samarbeta med dem.

Regeringen som bildades
efter valet 2014 är en
minoritetsregering.

Det betyder att partierna som styr
har mindre än hälften av rösterna
i riksdagen.
När de ska få igenom sin politik
måste de samarbeta
med andra partier.

Sedan valet har några politiker
lämnat sina partier.
De sitter kvar i riksdagen
men är inte med i något parti.