Partierna vill märkas

När valet närmar sig
gör partierna allt de kan
för att synas.
De sätter upp affischer,
skickar ut reklam i brevlådorna,
delar ut lappar till folk
och bygger valstugor
på gator och torg.

Valstugorna är små hus
där politiker kan stå
och diskutera politik
med människor.
Det kan vara ett bra sätt
för människor att få veta
vad politikerna tycker.

Många politiker håller tal
på torg och vid valstugor
innan valet.
De flitigaste politikerna
åker runt till skolor, sjukhus
och fabriker och pratar
med människor på deras jobb.

Den som vill hjälpa
ett speciellt parti
ska passa på när det är val.
Då finns det massor att göra.
Partierna vill gärna ha hjälp med
att sprida information på olika sätt.

Varje liten del är viktig
när politikerna ska kämpa
om makten.
Flera partier brukar ringa
eller besöka väljare
för att prata om sin politik.

Men affischer och valstugor
är inte längre lika viktiga
som de var förr.
Nu är internet minst lika viktigt.

Partierna använder
sociala medier som Twitter,
Facebook och Instagram
för att nå väljare.
Partiernas egna hemsidor
är också viktiga.

Läs mer: