Riksdagen har 349 platser

Tidigare hade riksdagen
350 platser.
Men för 40 år sedan
ändrades det.

Vid valet 1973 blev det problem.
I riksdagen samarbetade då
Socialdemokraterna
och Vänsterpartiet.
Tillsammans hade de
175 platser i riksdagen.

Moderaterna, Centerpartiet
och Folkpartiet
samarbetade också.
De hade också 175 platser.

Massor av omröstningar
i riksdagen slutade oavgjort.
175 röster mot 175.

För att riksdagen skulle kunna
bestämma något var man
tvungen att dra lott.
När omröstningarna
blev oavgjorda tog talmannen
fram en låda med två lotter i
och drog en av dem.
På en stod det ja
och på den andra nej.

På så sätt fattade riksdagen beslut.
I tre år höll lottdragningarna på.
Det kallades lotteri-riksdagen.

Till valet 1976
hade reglerna ändrats.
Bara 349 politiker valdes.
Då kunde det inte bli oavgjort.
Ingen ville ha en ny lotteri-riksdag.

Läs mer: