Rösterna räknas flera gånger

Klockan åtta på kvällen den 14 september stänger alla vallokaler.
Då börjar räkningen av alla röster.

I vallokalen finns en låda för varje val. De kallas valurnor.
Först tas alla poströster och utlandsröster fram.
De flesta har hunnit komma till vallokalen på valdagen.
De stoppas i valurnorna tillsammans
med de andra valsedlarna.

Det är de som jobbat i vallokalen på dagen som räknar rösterna.

Först räknas rösterna i riksdagsvalet.
Sedan räknas valet till kommunen och sist valet till landstinget.
När rösterna är räknade rings resultatet in till Valmyndigheten
som skriver in det i sin valdator.

När räkningen är klar läggs valsedlarna
i särskilda säkerhetspåsar
och körs direkt till länsstyrelsen.
Det är viktigt att ingen ska kunna fuska med rösterna.
Påsarna är gjorda så att det syns om någon öppnat dem.

På måndagen efter valet startar den slutliga rösträkningen hos länsstyrelsen.

Där räknas alla rösterna en gång till.

Då räknas också personrösterna.
Räkningen är mycket noggrann
och det tar flera dagar innan den är klar.
Vid denna räkning är också de sena förtidsrösterna med.

Resultatet från rösträkningen på valnatten
stämmer nästan alltid när det gäller
vilka som ska få makten i riksdagen,

kommunerna och landstingen.
Men ibland kan det bero på bara ett
par röster vilken politiker som ska bli vald.
Därför måste allt räknas noggrant en gång till.

Det är länsstyrelsen som bestämmer vilka som ska räkna rösterna.