Rösterna räknas flera gånger

Klockan 20.00 på kvällen
den 9 september år 2018
stängde alla vallokaler.
Då skulle rösterna räknas.

I vallokalen finns en låda
för varje val.
De kallas urnor.

Först tas alla förtidsröster fram.
De flesta förtidsröster
har hunnit komma
till vallokalen på valdagen.
De stoppas i valurnor tillsammans
med de andra rösterna.

Det är de som jobbar i vallokalen
som räknar rösterna.
Först räknas rösterna
i riksdagsvalet.
Sedan rösterna till kommunen
och sist regionen.

När rösterna är räknade
rapporteras resultatet
till Valmyndigheten
som skriver in det
i sin dator.

När räkningen är klar
läggs rösterna
i särskilda påsar
och körs till en säker plats.
Det är viktigt att ingen ska
kunna fuska med rösterna.
Påsarna är gjorda så att det syns
om någon öppnat dem.

På måndagen efter valet
räknas rösterna en gång till.
Räkningen är mycket noggrann
och det tar flera dagar
innan den är klar.

Resultatet från den första
räkningen på valnatten
stämmer nästan alltid
när det gäller vilka
som ska få makten i riksdagen,
kommunerna och regionerna.

Men ibland kan det bero på
bara ett par röster vilka politiker
som ska bli valda.
Därför måste allt räknas noggrant.
Det är länsstyrelsen
som bestämmer vilka
som ska räkna rösterna
den andra gången.

Läs mer: