Så jobbar riksdagen

I Sveriges riksdag
sitter 349 valda politiker.
De kallas ledamöter.
De kommer från hela landet.
Varje område i Sverige
väljer ett visst antal
politiker till riksdagen.

Riksdagen bestämmer om lagar,
skatter och om hur staten
ska använda skattepengarna.
Riksdagen ska också kontrollera
regeringen och alla myndigheterna.

Talmannen leder arbetet
i riksdagen.

Politikerna i riksdagen
har delat in sig i grupper.
Grupperna kallas utskott
och arbetar med olika saker.

Det finns till exempel
ett utskott för kultur
och ett annat för ekonomi.
Just nu finns det 15 utskott.

Partierna har också egna grupper
så att varje parti kan träffas
och bestämma vad partiet
ska tycka i olika frågor.

Politiker kan skicka egna förslag
till riksdagen.
Förslagen kallas motioner.
Flera politiker kan också skriva
förslag tillsammans.

Riksdagen röstar sedan
ja eller nej till förslaget.
Riksdagen röstar också om
regeringens förslag.
De förslagen kallas propositioner.

Om du vill kan du gå och lyssna
på mötena i riksdagen.
En stor tavla på väggen visar
hur varje politiker har röstat.

Läs mer: