Sverige

Renskötande samer vann viktig rättegång

I mer än tjugo år har det varit bråk
mellan samer och markägare
i Nordmalings kommun i Västerbotten.
Markägarna har klagat på att
samernas renar skadar träden
på deras marker.
För 14 år sedan stämde ett hundratal
markägare tre samebyar. Markägarna ville
få bort renarna från sin mark.

Samerna säger att deras renar
fått beta på den här marken i hundratals år.
Därför ska de ha rätt att göra
det även i fortsättningen.

Nu har saken avgjorts av Högsta Domstolen, HD.
Domarna i HD ger samerna rätt.
Samernas renar har rätt att vara
på den här marken trots att
den inte ägs av samerna.
Glädjen var stor bland samerna
när HDs dom kom.

– Nu vet vi att vi kan fortsätta
med renskötseln, säger samen Oleg Omma.

Högsta Domstolens dom är mycket
viktig för samerna. Den visar hur
andra domstolar ska döma i liknande fall.
Det betyder att samerna kan
vara säkra på att kunna
fortsätta med renskötsel.

8 SIDOR/TT


28 april 2011

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera