Sverige

renar springer i snön.

Renar använder marken i Kallak. Samer protesterar mot planerna för en gruva där. Foto: AP/TT

Protester mot gruva fortsätter