Alla Väljare

Lag om caféer fungerar dåligt

Den första januari 2015
kom en ny lag.
Lagen skulle göra det
lättare för personer
med rullstol att komma in
på restauranger, caféer
och andra platser.
Företagen är nu tvungna
att ordna så att personer med
funktionsnedsättning kan
komma in.
Men väldigt många caféer
och restauranger slipper följa lagen.
Den gäller nämligen inte företag
som har färre än tio anställda.

Nu lovar demokratiminister
Alice Bah Kuhnke att göra
lagen hårdare.
Fler företag ska tvingas att
bygga om så att personer
med funktionsnedsättning
ska kunna komma in.
Men ministern säger inte
exakt hur hon vill ändra lagen.
Lagen ska ändras senare i år.


26 februari 2015

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera