Alla Väljare

En kateder med namnlappar på elever i förgrunden. Bakom katedern ser man en lärare som skriver på en whiteboard.

Det är svårt för den som nyligen kommit till Sverige att få studera svenska. Foto: Pontus Lundahl/TT

Varför får inte alla studera svenska?

Läsarna Palani och Alma
har skrivit till Alla Väljare.
De undrar varför det inte är lättare
för människor som nyligen kommit till Sverige
att studera svenska.

– Varför måste människor vänta
på tillstånd att stanna i Sverige
innan de kan börja studera svenska?

Det frågar Palani och Alma.

Alla Väljare har frågat politikerna
om det här. Så här svarar de:

Socialdemokraterna

För att få gå i skola och
lära sig svenska måste
man ha tillstånd att bo i Sverige.
Så säger reglerna i dag.
Men regeringen har nyligen
bestämt att satsa mer pengar
så att människor som nyligen
kommit till Sverige ska kunna
lära sig svenska snabbare.

Pengarna ska hjälpa dem
som nyligen kommit till Sverige
att både lära sig svenska och
få mer kunskaper om vårt land
redan första dagen i Sverige.

Det här håller på att införas
på alla boenden för människor
som nyligen kommit till Sverige.

Barn som kommit till Sverige
har samma rätt som alla
andra barn i Sverige
att gå på förskola och skola.

Moderaterna

Om du ska studera i Sverige
längre tid än tre månader
måste du ha tillstånd att bo här.
Tillståndet ska vara klart
innan du reser till Sverige.

Om du har kommit till Sverige
som flykting kan du börja
studera svenska direkt.
Det finns något som heter
Svenska från dag ett.
Det är en utbildning som
studieförbunden ordnar.

Miljöpartiet

Miljöpartiet vill att alla som
kommer till Sverige ska kunna läsa
svenska från första dagen de kommit hit.
Men det är svårt att ordna
eftersom det är brist på lärare i svenska.

Miljöpartiet har ett förslag
om kurser på internet.
Människor ska kunna läsa svenska
med hjälp av en dator
eller en app i mobilen.
Det är inte lika bra som att
ha en lärare i svenska,
men det är en bra hjälp.

Centerpartiet

Centerpartiet tycker
att alla som kommer till
Sverige ska få lära sig svenska direkt.
Den tid som man måste vänta
innan man får tillstånd att stanna
ska man kunna använda till att göra bra saker.
Som att lära sig det svenska språket.

Vänsterpartiet

Vi tycker att det är fel att
folk inte får lära sig svenska direkt.
Vi vill att man ska få börja
lära sig svenska direkt
när man kommer till Sverige.

Liberalerna

Det har kommit väldigt många
flyktingar till Sverige det senaste året.
Det är svårt att lova alla
undervisning i svenska.
Just nu finns inte tillräckligt med lärare
för alla som väntar på tillstånd
att stanna i Sverige.
Men Liberalerna vill göra det lättare
för frivilliga människor
att undervisa i svenska.

Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna
har inte svarat på frågan.


1 augusti 2016

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera