Alla Väljare

Varför får jag inte jobba?

Alla Väljare har fått en fråga
från läsaren Sameh.
Så här skriver han:

– Jag är asylsökande och kom
till Sverige för 13 månader sedan.
Jag kan redan svenska och flera
andra språk. Jag har fått
erbjudande om jobb men jag får inte jobba.
Jag får inte uppehållstillstånd
eller arbetstillstånd. Istället får jag
24 kronor om dagen från Migrationsverket.
Varför kan jag inte få tillstånd att jobba?

Alla Väljare har frågat partierna i riksdagen.
Så här svarade de:

Socialdemokraterna

En utländsk medborgare som
inte kommer från Norden eller
de andra länderna i EU måste ha
arbetstillstånd för att få jobba
i Sverige.
Andra personer måste ha
ett särskilt tillstånd.
Det kallas AT-UND.

För att få ett sådant tillstånd
finns vissa regler.
Till exempel måste personen
ha ett id-kort som bevisar
vem han eller hon är.
Om Migrationsverket har bestämt
att personen ska utvisas,
så får personen inget tillstånd.
Det görs en prövning av
varje person som vill ha tillståndet.
Så måste det vara.
Om personen inte uppfyller reglerna
får den inget tillstånd.

Moderaterna

Enligt Migrationsverkets regler
ska man ansöka om
och ha sitt arbetstillstånd klart
innan man reser in i Sverige.
Men ibland kan man söka om
tillstånd efter inresan i Sverige.

Så kan det vara om du
har arbetat under tiden
du varit asylsökande
och sedan inte får tillstånd
att stanna i Sverige.
Om du fortfarande har ett jobb
så kan du söka om arbetstillstånd.
Men det här är en fråga
för myndigheter och inte
för politiska partier.

Sverigedemokraterna

Den svenska arbetsmarknaden
har vissa regler. Därför måste
utlänningar ha
arbetstillstånd och tillstånd
att bo i Sverige för att få jobba här.
För att få det måste personen
söka tillstånd hos Migrationsverket.
Vi tycker att det är
viktigt att alla som söker
tillstånd om att få stanna i Sverige
kontrolleras ordentligt först.
Då blir det ett rättvist mottagande.

Miljöpartiet

Miljöpartiet tycker att reglerna
för att få jobba när man är asylsökande
är onödigt krångliga.
Det finns olika anledningar till att man
inte får jobba.
Till exempel att man kommer från ett land
där det inte går att få id-kort
som Migrationsverket har godkänt.
De här personerna får ju börja jobba
när de fått tillstånd att stanna i Sverige.
Därför tycker vi att de lika gärna kunde få
jobba direkt när de kommer till Sverige.
Det måste gå att lösa problemet
med att vissa inte har ett giltigt id-kort.
Den som vill jobba måste få göra det.

Vi bestämmer inte om det här själva.
Båda partierna i regeringen måste
tycka likadant. Sedan ska riksdagen
rösta om det.
Det är väldigt dumt att människor
som får jobb, som du har,
inte får jobba.

Vänsterpartiet

Lagen som finns i dag säger
att alla som söker asyl
inte har rätt
att få tillstånd att arbeta.
Vänsterpartiet vill ändra
på det, så att alla som
söker asyl kan jobba
medan de väntar på svar
från Migrationsverket.

Vi tycker att alla ska ha
rätt till något att göra.
Alla har också rätt att
tjäna egna pengar om de kan.

Centerpartiet

Centerpartiet tycker att
de som söker asyl ska kunna
jobba redan från första dagen
de kommer till Sverige.
Men tyvärr tycker inte alla partier
i riksdagen som vårt parti.

Kristdemokraterna

Personer som söker asyl
behöver ett särskilt tillstånd, AT-UND.
Det är svårt att få och när du väl
får din lön så får du mindre pengar
från staten.
Kristdemokraterna tycker
att det är fel.
Vi vill göra det enklare
att få tillstånd att jobba.
Vi vill också att
de som söker tillstånd
ändå får behålla de pengar
de får av staten samtidigt.

Liberalerna har inte svarat på frågan.


16 december 2016

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera