Alla Väljare

Staket vid Migrationsverkets röda tegelbyggnad i Ljungbyhed.

Nu har flera partier berättat om hur de vill att Sveriges nya lag för invandring ska vara. Foto: TT

Flera förslag till ny lag

I dag har Sverige en tillfällig lag
om invandring till Sverige.
Den slutar gälla i juli
nästa år. 

Partierna i riksdagen
har därför pratat länge
om hur en ny lag ska se ut.
Men de kom inte överens.

De har nu ändå lämnat förslag
till regeringen.
Det är flera förslag till en ny lag.
Men det är bara partiet Socialdemokraterna
som tycker att alla förslagen är bra.

Nu har partiet Sverigedemokraterna
lämnat flera egna förslag.
Deras förslag handlar om att
det ska bli svårt att söka asyl i Sverige.
De vill att färre människor
ska få komma till Sverige.

De vill bland annat att människor
som söker asyl i EU
ska stanna i det första EU-land
de kommer till.

De vill att alla uppehållstillstånd
ska gälla så kort tid som möjligt.

Ett förslag handlar om människor
som inte är medborgare i Sverige.
Det ska bli svårare för dem
att få pengar eller annan hjälp
i Sverige.

De vill också ha hårdare krav
på människor som tar hit sina familjer.
De måste ha pengar
för att kunna betala för familjerna
när de kommer hit.

Även partierna Moderaterna
och Kristdemokraterna
har nu berättat hur de tycker att lagen ska se ut.

Moderaterna vill att högst fem tusen personer
ska få asyl i Sverige varje år.
Det skulle bli en stor skillnad
mot hur det är nu.
År 2019 sökte nästan 22 tusen personer
asyl i Sverige.

Också Kristdemokraterna vill att färre människor
ska få asyl i Sverige.
De vill även att fler som är dömda för brott
ska bli tvungna att lämna Sverige.

Nu har också partierna Miljöpartiet och Vänsterpartiet
berättat mer om vad de tycker om förslagen
till en ny lag.
De tycker att förslagen är dåliga.
Båda partierna vill att många fler människor
ska få stanna i Sverige.

8 SIDOR/TT


14 augusti 2020

Fler liknande artiklar