Alla Väljare

Två ledamöter under en paus under diskussionen. En tittar ner i sin mobiltelefon.

Här är det en paus under diskussionen om den nya lagen. Foto: TT

Partier inte överens om invandring

Partierna i riksdagen
har länge pratat om
vilka lagar för invandring
som Sverige ska ha.

I dag finns det
en tillfällig lag.
Men den slutar att gälla
i juli nästa år. 

Nu skulle partierna
vara färdiga med ett förslag
på en ny lag.
Men de kunde inte komma överens.
De har nu i stället flera olika förslag.
Men det enda parti som tycker att
alla förslagen är bra är Socialdemokraterna.

Nu ska partierna lämna
sina förslag till regeringen.

De nya förslagen är ganska lika
den tillfälliga lagen.
Ett förslag är att uppehållstillstånd
ska gälla i tre år.

Och för att en person
sedan ska få stanna i Sverige
så ska personen ha ett arbete
och kunna tala svenska.

8 SIDOR/TT


10 augusti 2020

Fler liknande artiklar