Dagliga verksamheter missade miljoner

Alla Väljare

Dagliga verksamheter missade miljoner

Personer som har
intellektuella
funktionsnedsättningar
kan få hjälp med jobb.
De kan till exempel
få jobba på
daglig verksamhet.

De som har daglig
verksamhet får ofta
dåligt betalt.

Därför har kommunerna
kunnat söka extra pengar
från staten.
Pengarna skulle ge
mer betalt till personer
som har daglig verksamhet.

Men flera kommuner
har inte sökt pengarna.
Det säger tidningen Arbetaren.

Kommunerna har kunnat
söka pengar i tre års tid.
Nästan 247 miljoner kronor
har inte blivit använda
under den tiden.
Det visar tidningen
Arbetarens undersökning.

8 SIDOR


19 januari 2021