Kvinnor tjänar mindre än män

Alla Väljare

Hon har en mörk jacka och går med en barnvagn och har en hund i koppel intill. Hon har ryggen mot kameran.

En kvinna med en barnvagn. Foto: TT

Kvinnor tjänar mindre än män

Män och kvinnor
ska ha lika mycket makt
och lika mycket pengar
i Sverige.
Det har regeringen bestämt.

Men ännu är det inte lika
mellan män och kvinnor.
Män tjänar mer pengar
än kvinnor under livet
i genomsnitt.

En man i Sverige
tjänar sammanlagt över
tre miljoner kronor mer
än en kvinna i Sverige.
Det visar en ny undersökning.

Män har under hela livet
en högre inkomst
i genomsnitt.

– Kvinnor har fortfarande
bara 77 procent
av mäns inkomst
i genomsnitt.
Den skillnaden
har inte ändrats sedan 1995,
säger Lise Bergh.

Lise Bergh är ledare
för gruppen som har gjort
undersökningen.

Det är regeringen
som har sagt till gruppen
att jobba.
Gruppen ska undersöka
hur samhället kan ändras
så att män och kvinnor ska tjäna
lika mycket pengar.

Gruppen ska vara klar
i slutet av 2021.

En sak som gör att kvinnor
tjänar mindre pengar
är att de är hemma mer med barn.

8 SIDOR/TT


26 januari 2021