Sverige utvisar rysk diplomat

Alla Väljare

En gul stor byggnad.

Utrikesdepartementet i Stockholm. Foto: TT

Sverige utvisar rysk diplomat

Nyligen utvisade Ryssland
en svensk diplomat.
Personen jobbade för
Sveriges regering i Ryssland.

Ryssland utvisade också
diplomater från Polen
och Tyskland.

Ryssland sa att personerna
varit med på demonstrationer
i landet.
Men Sverige, Polen och
Tyskland säger att det inte stämmer.

Nu ska Sverige utvisa
en rysk diplomat
som jobbar här.
Polen och Tyskland
gör samma sak i sina länder.

Ryssland säger att
det är fel och fientligt
att göra så.

Men Sverige, Tyskland
och Polen får stöd
av de andra länderna
som är med i EU.

8 SIDOR/TT


9 februari 2021