Vad du röstar på är hemligt

Valen i Sverige är hemliga.
Du som röstar ska kunna lita på
att ingen annan kan ta reda på
hur du har röstat.
Inte ens när en människa har dött
går det att ta reda på
hur hon eller han röstade.
Hemliga val är viktigt
för att demokratin ska fungera.

Demokrati betyder att folket fritt väljer
vilka ledare de vill ha.
Då måste de kunna lita på
att ingen politiker tar reda på
hur de har röstat.
I länder där det inte är demokrati
är det inte säkert att valen är hemliga.
Där kan de politiska ledarna ta reda på
hur människorna röstar.
De som inte röstar på ledaren
riskerar att straffas.
I sådana länder vågar inte alla rösta
som de vill.

Helt hemliga är vi inte heller
i Sverige när vi röstar.
Vi måste tala om vilka vi är.
Annars kan människor rösta många gånger.
Den som tar emot rösten
skriver upp på en lista
att just du har röstat.

Efter valet går det att ta reda på
vilka människor som röstade
och vilka som lät bli.
Det står på en lista som vem som helst
kan få läsa.

Det är alltså inte hemligt
vilka som röstar.
Men vad vi röstar på är hemligt.
Dina röster ligger i kuvert som är igenklistrade.

Läs mer om att rösta