Valet har en särskild lag

I lagen står alla regler
för hur ett val ska gå till.
Där står bland annat att val till riksdagen,
landstingen och kommunerna
alltid måste hållas på samma dag.
Det står också att den dagen
måste vara en söndag.

Det står också hur du röstar
och var du kan rösta.

Sverige fick en ny vallag år 2006.
En av ändringarna är att kommunerna
nu har hela ansvaret för alla ställen
där väljare kan rösta.
Kommunerna sköter också det
som förut kallades poströstning.
Det kallas nu förtidsröstning.
Kommunerna ser till att det finns lokaler
där du kan rösta i förväg.

Svenska medborgare som bor utomlands
kan brevrösta eller rösta på
en ambassad eller ett konsulat.
Den nya lagen säger att de kan brevrösta
redan 45 dagar före valet.

Om du är sjuk eller handikappad
kan du budrösta.
Reglerna för att rösta via ett bud har blivit
hårdare för att undvika fusk.
Nu måste budet
visa vem han eller hon är.
Budet ska skriva sitt namn och
personnummer på kuvertet.

Läs mer:

Hela landet väljer politiker