Alla Väljare

Varför kommer så många flyktingar till Sverige?

Det är många som har frågor
om flyktingarna just nu.
Ahmad och Javeed har båda
skrivit mejl till Alla väljare.

Varför kommer det flyktingar till Sverige?
Finns inga andra länder som tar emot flyktingar?
Det undrar Ahmad.

Varför kan inte regeringar
i andra länder tvingas
att ta emot flyktingar också,
inte bara Tyskland och Sverige?
Det undrar Javeed.

Så här svarar politikerna.

Socialdemokraterna

Alla länder i EU har lovat
att ta emot flyktingar som söker asyl.
Men alla tar inte emot lika många
flyktingar som Sverige och Tyskland
som tar emot mest just nu.

Vi vill att alla länder i EU
ska komma överens om
att hjälpas åt att ta emot flyktingar.
Stora länder med bra ekonomi
ska ta emot fler flyktingar.
Men vi kan inte tvinga dem,
länderna måste vara överens.

Moderaterna

Vi tycker att de andra länderna i EU
ska ta emot fler flyktingar än vad de gör nu.
Vi tycker inte att det är bra
att Sverige och Tyskland
tar emot flest människor på flykt.

Sverigedemokraterna

Efter att ha kommit till ett säkert land
väljer många flyktingar
att fortsätta sin resa till Sverige.
Det beror mycket på
att de får mer pengar
om de kommer till Sverige.

Många länder tar emot flyktingar.
Men alla tar inte emot lika många.
Sverige, Tyskland och några andra länder
tar det största ansvaret i EU.

Alla EU-länder är redan idag skyldiga
att ta emot flyktingar.
Att just Sverige och Tyskland
tar emot så många
beror på att många flyktingar
själva söker sig just dit.

Miljöpartiet

Hej Ahmad!
Det är bara en väldigt liten del
av världens flyktingar
som kommer till Sverige.
De allra flesta flyktingar är kvar
i sina hemländer eller i grannländer.
Miljöpartiet tycker att Sverige måste
ta sin del av ansvaret.

Hej Javeed!
Det är inte bara Tyskland och Sverige
som tar emot flyktingar.
De allra flesta flyktingarna
är på flykt i sina hemländer
eller i grannländer.
En liten del kommer till Europa.
Vi arbetar för att få fler länder
att ta sitt ansvar
och hjälpa människor på flykt.
Det här är den värsta flyktingkatastrofen
sedan andra världskriget
och det är viktigt att alla hjälps åt.
Regeringen arbetar för
att få fler EU-länder att ta sitt ansvar.

Centerpartiet

De kommer till Sverige av
flera olika anledningar.
Många andra länder tar också emot flyktingar.
Vissa tar emot många fler än Sverige
som Libanon, Jordanien och Turkiet.
Men i Europa tar Sverige
och Tyskland emot flest.

Vi måste följa EU-lagarna.
I dag kan EU-länderna själva bestämma
hur många de vill ta emot.
Centerpartiet vill att andra länder
ska tvingas ta emot fler flyktingar.

Vänsterpartiet

Många länder tar emot flyktingar.
Sverige tar emot väldigt många
i förhållande till vårt lands storlek.
Det är vi stolta över.
Men många andra länder gör alldeles för lite
och struntar i att ta ansvar.

Det är inte bara Tyskland
och Sverige som tar emot flyktingar.
Men du har rätt i att många länder
gör alldeles för lite för att hjälpa till.

Folkpartiet och Kristdemokraterna
har inte ännu svarat.


5 november 2015

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?