Alla Väljare

Varför måste flyktingar åka olagligt till EU?

Alla väljare får många frågor
om flyktingar just nu.

– Varför måste alla flyktingar som vill
till EU ta vägar som är olagliga?

Det undrar Shelly i ett mejl till politikerna.
Så här svarade partierna.

Socialdemokraterna

Flyktingarna tar olagliga vägar
därför att alla andra vägar
är stängda för dem.

Sverige har pratat med EU
om det ska bli tillåtet att ta sig till EU
på ett lagligt sätt som flykting.
Men tyvärr så vill många länder inte
ändra på reglerna.

Vi vill att EU ska undersöka
om det finns andra sätt att ta sig hit,
så att människor på flykt inte dör
i dåliga båtar på Medelhavet.

Moderaterna

Det finns inte så många lagliga sätt att ta sig
till Europa när man är flykting.
Därför måste de ofta ta farliga och
olagliga vägar till Europa.

Vi tycker att fler länder ska
ta emot de människor
som bor i FNs olika läger för flyktingar.
De kallas för kvotflyktingar
och de kan komma hit lagligt.
Sverige tar emot kvotflyktingar,
men det gör inte alla länder.

Sverigedemokraterna

Många flyktingar riskerar sina liv på olagliga
och ofta farliga vägar till Europa.
Det beror på att flyktingar inte får hjälp
i sina egna länder.
De får inte hjälp förrän de har kommit in i EU.

Om flyktingar istället fick hjälp
i närheten av de länder de kommer ifrån,
så skulle inte lika många
behöva göra farliga resor till EU.

Miljöpartiet

Hej Shelly!
EU har infört dåliga regler som gör det
omöjligt för flyktingar att resa på lagligt sätt.

Till exempel så har flygbolag
ansvar för vilka personer som åker med dem.
Det gör att de inte vågar
låta flyktingar åka med.

Det finns också en konstig regel
som säger att en flykting måste söka asyl
i det första EU-landet den kommer till.
Eftersom det är lättare att ta sig till Grekland
än till Sverige måste de som vill komma
till Sverige se till att de inte
blir registrerade i något annat land.

Miljöpartiet tycker att de här reglerna
är dåliga och vill ta bort dem.
Vi vill istället att människor
ska kunna söka asyl från andra länder.
Om de får asyl först
så kan de sedan resa säkert hit.

Centerpartiet

Människor tar olagliga vägar för att
det är förbjudet för dem att åka till Europa.
Centerpartiet vill att det ska bli lagligt
att ta sig till Europa för att söka asyl.

Vänsterpartiet

Flyktingar åker hit olagligt för
att EU:s regeringar har gjort det svårt
att ta sig hit på säkra sätt.
Till exempel finns regler som gör
att flygbolag stoppar flyktingar som vill flyga hit.
Det här tycker vi inte om.

Folkpartiet

Det finns för få sätt att
ta sig till Europa.
Det tycker vi är fel.
Folkpartiet har arbetat för att fler
flyktingar ska få komma direkt från
flyktinglägren.
De kallas för kvotflyktingar.
Tack vare bland annat vårt arbete
ska Sverige nu ta emot nästan dubbelt
så många kvotflyktingar.

Kristdemokraterna

Tyvärr saknas det lagliga
vägar för flyktingar.
I dag kan man inte söka
asyl i EU om man är i ett
land utanför EU.
Det vill vi ändra på.
Vi tycker att länderna i EU
ska samarbeta med UNHCR.
Flyktingar ska kunna söka
särskilda visum
innan de kommer till EU.


2 november 2015

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?