Alla Väljare

Hur vill ni hjälpa arbetslösa forskare?

Alla Väljare har fått en fråga
från två läsare.
Så här skriver Tao och Lisa:

– Det är väldigt svårt för forskare
att hitta jobb just nu. Många människor
som jobbar med forskning
får inte tillräcklig hjälp
när de blir arbetslösa.
Vad vill ni göra åt det?

Alla Väljare har frågat partierna
i riksdagen. Så här svarade de:

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna vill att
forskare och de som studerar
till forskare ska få det bättre.
Det är viktigt att se till så att
forskare inte bara får jobb
som är under en kortare tid.
Vi vill ge mer pengar till
till forskning på universitet
och högskolor.
Vi vill jobba på lång sikt
och se till att det finns många
forskare och mycket olika
sorters forskning.

Men universitet och högskolor
måste också ta ansvar för
att det ska bli bättre
för de som forskar.
De måste se till att både kvinnor
och män får jobba som forskare.
De måste också se till
att det finns andra jobb
att söka när forskningen är klar.

Moderaterna

Vi vill att människor ska få jobb,
lön, arbetskamrater och en chans
att bestämma över sitt eget liv.
Sverige blir starkare då.
Vi tycker att forskare
borde ha en bättre situation.
Vi vill att de ska få riktiga
anställningar, och inte bara
bli anställda en kortare tid.
Forskare ska inte behöva söka
stipendier för att få betalt.

De som forskar måste också få
veta mer om hur de efter forskningen
kan få andra jobb.
En yrkesvägledare borde finnas
för dem.
Vi tycker också att det ska ses
som positivt att personer
på högskolor och universitet
också har jobbat på privata företag.

Sverigedemokraterna

Sverige har bra ekonomi
bland annat för att vi alltid har varit
duktiga på forskning och bra idéer.
Det är viktigt att vi satsar pengar
på forskning och utveckling.
Framför allt vill Sverigedemokraterna att
människor som hittar på nya saker
lättare ska få pengar.
Då kan många nya jobb ordnas samtidigt.

Miljöpartiet

Det ser olika ut för olika personer
på universitet och högskolor.
Regeringen vill nu att unga forskare
ska få det lättare att jobba.
Alla som vill jobba med forskning
ska få chansen att söka ett sådant jobb.

Miljöpartiet vill att
kvaliteten på utbildningarna
på universitet och högskolor
blir bättre.
Det behövs mer praktik i utbildningarna.
Då kan studenter få kontakter
med företag och lättare att söka jobb.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet tycker att alla ska få
den hjälp de behöver när de blir
arbetslösa. Då måste
Arbetsförmedlingen bli bättre
på att hjälpa dem.
Vänsterpartiet vill därför att
Arbetsförmedlingen ska ordna
fler förmedlingar som har bättre kunskap
om vissa yrken. Till exempel forskare.
Dessutom behöver företag bli bättre
på att se vad forskare är bra på.
En forskare har mycket att tillföra
på ett företag.

Centerpartiet

Vi tycker att forskare och andra
som jobbar på universitet och
högskolor ska kunna utbildas
till lärare. De ska få en särskild
snabb utbildning.
Det behövs många lärare.
Om de utbildar sig till lärare
kan de få slippa betala tillbaka
en del av sina studielån.
Vi vill också ändra Arbetsförmedlingen
så att de blir bättre på att hjälpa
personer att hitta jobb.

Kristdemokraterna

Det är viktigt att de som jobbar
på Arbetsförmedlingen är duktiga
på att hjälpa personer som har
särskilda utbildningar.
Då kan de personerna få hjälp
att kontakta företag som behöver
personer med särskilda kunskaper.

Liberalerna har inte svarat på frågan.


15 december 2016

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera