Krönika

Ingen rättvisa när gator får namn

På söndag är kvinnodagen.
En del tycker inte att vi i Sverige
inte ska bry oss om den.
De tycker att kvinnor i Sverige
har det lika bra som männen.

Visst är det bättre i Sverige
än i många andra länder.
Men bra är det väl inte?
Vi vet att kvinnor har lägre löner
och att de flesta chefer är män.
Vi vet att kvinnor städar mer
och tar hand om barnen mest.
Det där är tydliga orättvisor.

Men det finns också många
orättvisor som inte syns lika tydligt.

Statistiska Centralbyrån, SCB,
har undersökt namnen på Sveriges gator.
2400 gator i Sverige har namn
efter kända människor.
Bara 330 av dem har fått namn efter kvinnor.
Det handlar inte bara om gator
som döptes för länge sedan.
Det ser nästan likadant ut med gatorna
som döpts de senaste åren.
Många fler får namn efter män.
Männens gator är dessutom längre.

En del politiker vill göra något åt det.
I vissa kommuner döps nu hälften av
alla nya gator efter kvinnor.
I den nya stadsdelen Hagastaden
i Stockholm finns det inga gator som
fått namn efter män.
Alla människor som gett namn
åt gatorna är kvinnor.

Det är bra och betyder
att Sverige blir mer rättvist.
Men det kommer att ta lång,
lång tid innan Sverige
blir helt rättvist.
Både när det gäller städning,
löner, makt och gator.
Därför är det viktigt att vi fortsätter att
bry oss om kvinnornas dag, den 8 mars.

Bengt Fredrikson


6 mars 2015

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?