Om Alla Väljare

Alla Väljare är en lättläst sajt
om de politiska valen 2014.

På sajten kan du läsa
de senaste nyheterna om politik.
Här finns också texter
om hur demokratin fungerar
och hur det går till att rösta.

Alla Väljare görs av Centrum för lättläst.
Centrum för lättläst får pengar av staten
för att göra texter på lätt svenska.
Centrum för lättläst gör böcker,
information och tidningen 8 Sidor.

Det är journalisterna på 8 Sidor
som jobbar med Alla Väljare.

Läs mer om Centrum för lättläst

Tidningen 8 Sidors hemsida