Super-valåret 2014

2014 kallas för ett Super-valår.

Det är ett val på våren
och ett annat val på hösten.

Den 25 maj ska vi välja
vilka svenska politiker
som ska vara med i EUs riksdag,
Europaparlamentet.

Den 14 september är det val
till Sveriges riksdag.
Då ska vi också välja politiker
till kommuner och landsting.

Det är ovanligt att det är
så många politiska val på ett år.
Därför kommer människor i Sverige
antagligen att prata extra mycket
om politik i år.