Sverige

Sverige

En svensk bland många gripna pedofiler

En man från Karlskrona finns bland de pedofilersom har anhållits av polisenefter en stor pedofil-jakt. Poliser i tio länder runt omi världen gick samtidigt in i lägenheterna hos de misstänkta pedofilerna. På flera platserhittade de barnporr.Poliserna tog med sigdatorer, filmer och cd-skivorfrån lägenheterna för attundersöka om de innehåller barporr. Pedofilerna i de tio ländernasamarbetar […]

Läs mer

Cancer-insamlingen gick till höga löner

Insamlingen Cancer- och barnhjälpen har lurat många människor på pengar. Sedan i somras har insamlingen samlatin fyra miljoner kronor från svenskafolket. Men det är bara en liten del av pengarna som har gått till hjälp åt cancersjuka. De föreningar som samlar in pengaroch sedan skänker bort dem kan få ett 90-konto. Det är ett […]

Läs mer

Den polske kaptenen erkänner fel

I förra veckan krockade den polska båten Joanna med den svenska färjan Stena Nautica. Det hände i närheten av Varberg på västkusten. Efter olyckan blev denpolska kaptenen anklagad för att han inte hade följtde trafikregler som gäller på havet. Kaptenen erkänneratt han gjorde fel.Han har betalat 80 dagsbötersom straff. Stena Nautica ska nu bli […]

Läs mer

JO överklagar domen mot Jaldung

För tre år sedan bestämde den förre polismästaren Håkan Jaldung att flera hundra demonstranterskulle stängas in på en skolai Göteborg. Det hade varitstora bråk mellan poliser och demonstrantersom protesterade mot ett stort EU-möte. I förra veckan var det rättegångmot Jaldung. Domstolen sadeatt han var oskyldig. Domstolen tyckte att det intefanns bevis för att Jaldungstängde […]

Läs mer

LO vill ge män mer pappa-ledighet

Fack-organisationen LOvill ge pappor bättre chans att vara hemma med sina barn. LO vill att föräldra-ledigheten ska delas mer rättvist mellan kvinnor och män.Papporna ska få lite mer än fyra månaders ledighet.Mammorna lika mycket. Den sista tredjedelen av ledighetenska familjen kunna välja vem som ska vara hemma med barnet. I dag är det kvinnorna […]

Läs mer

Försvaret måste spara mer

På fredag ska militärernasnye chef, ÖB Håkan Syrén,ge förslag på hur försvaretska se ut i framtiden. Det blir mycket sparande.Försvaret har redan sparat. Men det saknas mer pengarän vad ÖB först trodde. Flera miljarder kronor saknasvarje år. Fler militär-anläggningar måste lägga ned, skriver ÖB i sitt förslag. Ungefär fem tusen anställdamåste sluta. Flygförsvaret måste […]

Läs mer

Sverige är ett dåligt land för invandrare

Svenska FN-förbundettycker att Sverige intetar hand om invandrarepå ett bra sätt. Sverige har skrivit på FNs regler om hur ett land ska ta hand om invandrare. Reglerna säger att invandrarnaska få lära sig det nya språket så fort som möjligt. De ska aldrig behandlas sämreför att de kommer från ettannat land och de ska […]

Läs mer

I dag börjar bokrean

I dag är det alla bok-tokarsdag. Det är bokrea i helalandet och de riktigt bok-tokiga människornahar redan börjat läsa sina nya böcker. På flera platser började rean klockan tolv på natten. Det kan vara bra att gå tillnågra olika bokhandlare. Alla affärer rear inte samma böcker. Men handla inte för mycket. Många böcker finns […]

Läs mer

EU vill tillåta mer torskfiske i Östersjön

Förra året fångades 60 tusenton torsk i Östersjön.En del forskare och politiker säger att det är för mycket.De vill ha ett stopp för allt torsk-fiske i Östersjön.De är oroliga för att torsken ska försvinna helt. Men EU säger att det finns mer torskän vad man trott i Östersjön. EU vill låta fiskarna ta upp […]

Läs mer

Gratis vaccin räddar livet på äldre

Varje år smittas många människorav influensan. De flesta får feber och blir liggande i sängen några dagar. Men det är värre för svaga och äldre människor. Varje år dör flera hundrapensionärer av influensan. Gratis vaccin skulle rädda 350 liv,visar en stor undersökningav 250 tusen pensionärer i Stockholm. Gratis vaccin skulle också vara bra för […]

Läs mer

Sida 1 av 5