Sverige

Gymnasieskolan görs om igen

Gymnasiets 18 olika
program ska bli åtta.
Eleverna ska från början vara
säkra på vad de kommer att
få läsa det andra och tredje
året på gymnasiet.
Det skriver utbildningsminister
Thomas Östros i sitt förslag
om en ny gymnasieskola.
Östros vill ändra på saker som
många elever har tyckt varit dåligt
i den gamla gymnasieskolan.

I det nya gymnasiet ska
eleverna få välja mellan åtta olika
sektorer.
Första året läser alla i samma
sektor samma ämnen.
Andra året väljer eleverna
vilka ämnen de vill läsa mer om.
Tredje året läser de extra
mycket om ett ämne.
Eleverna ska inte behöva tävla
om att få läsa ett visst ämne
det andra året, alla som vill
ska få plats, tycker Östros.

De elever som nu går i sexan
blir de första som får börja
i den nya gymnasieskolan
år 2007.


17 februari 2004

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?