Många är oroliga för strålning i mobiltelefoner

Sverige

Många är oroliga för strålning i mobiltelefoner

En av tre svenskar är
oroliga för farlig strålning
från mobiltelefoner.
De är rädda för att
bli skadade av strålning.
Det visar en ny undersökning.

Det är fackförbundet TCO
som har beställt undersökningen.
Ettusen svenskar har fått
frågor om mobiler.
Två av tre av dem som svarat
säger att de tycker att mobilerna
ska vara märkta.
Det bör stå på mobilen
hur mycket strålning
som kommer från den.
TCOs högste chef Sture Nordh
tycker att företagen som gör
mobiler ska sätta på sådana
märken.

Företagen säger att de inte tror
att sådana märken skulle göra
någon nytta.


12 februari 2004