Sverige

Få invandrare bland blivande lärare

En ny statlig rapport visar
att det är få personer med
utländsk bakgrund på
högskolornas utbildningar.
Problemet är störst på
lärarutbildningarna. Endast
tre procent av de blivande
grundskolelärarna för klass
ett till sju har utländsk
bakgrund.

I slutet av 1990-talet gjordes
en statlig utredning. Den tog
fram förslag på hur man skulle
öka antalet personer med
utländsk bakgrund på högre
utbildningar. Efter utredningen
ändrades högskolelagen.
Förändringarna innebär att alla
universitet och högskolor ska
se till att fler människor med
utländsk bakgrund ska få läsa
på högskola eller universitet.

Förändringarna har gett
resultat. De senaste åren har
antalet personer med utländsk
bakgrund ökat på högskolor
och universitet.


31 mars 2004

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera