Sverige

Dubbelt så många anmäler diskriminering

För ett år sedan kom en
ny lag om etnisk diskriminering.
Lagen säger att det är förbjudet
att behandla människor
sämre för att de kommer
från ett annat land.
Sedan lagen kom har dubbelt
så många anmält att de blivit
diskriminerade på restauranger.
Ändå tror DO,
Diskriminerings-ombudsmannen,
att de flesta brotten aldrig
blir anmälda.
En undersökning visar att nästan
var fjärde invandrare någon gång
känt sig sämre behandlad
på en restaurang eller pub.

De brott som anmäls leder
sällan till att någon döms.
Ofta blir det ingen rättegång
för att det inte finns några
bevis.
DO vill att den som blivit
diskriminerad ska be
människor som har sett
brottet att vara med och
vittna i rättegången.
Det är också bra att polisanmäla
brottet direkt. Då kan poliser
komma till platsen
för att ta reda på om
någon gjort ett brott.

Om diskrimineringen fortsätter
planerar DO att skicka ut
personer som i hemlighet testar
vilka restauranger som
diskriminerar sina gäster.


6 juli 2004

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?