Många fler anmäler barnmisshandel

Sverige

Många fler anmäler barnmisshandel

Polisen får in allt fler anmälningar
om att vuxna slår barn, berättar
TV-nyheterna Rapport.
Rapport har tittat på siffror från
Brottsförebyggande rådet.

När det gäller barn i åldern 0-6 år
kom det 260 anmälningar till polisen
år 1988. Förra året kom det 1 200.
För barn i åldern 7-14 år ökade
antalet anmälningar från 1 500
till 6 400.

Sedan 1979 är det ett brott i Sverige
att slå barn.


27 juli 2004