Barns lungor får svåra skador av avgaser från bilar

Sverige

Barns lungor får svåra skador av avgaser från bilar

Giftiga avgaser från bilar
skadar barns lungor svårt.
Skadorna på lungorna går inte bort.
Barn som andas in mycket avgaser
när de är små får sämre lungor
när de är vuxna.

Det visar en ny undersökning
som har gjorts i USA.
Forskarna undersökte lungorna
hos 1700 tioåriga barn.
Forskarna fortsatte att undersöka
barnens lungor fram de fyllde arton år.

Resultaten var tydliga.
De som bodde i områden
med mycket biltrafik fick
mer skador på sina lungor.
Även små mängder avgaser
gav tydliga skador.

– Det är bilarna som släpper
ut mest av de ämnen som skadar lungorna.
Avgaser från äldre bilar och dieselbilar
ger mest skador, säger forskaren
Göran Pershagen
till tidningen Dagens Nyheter.

I Stockholm är luften inte alls särskilt bra.
Centrala Stockholm har sämre luft
än de flesta stora städer i EU.


9 september 2004