Marita Ulvskog blir partisekreterare

Sverige

Marita Ulvskog blir partisekreterare

Marita Ulvskog har varit
minister i den svenska
regeringen i tio år.
Hon var civilminister i två år
och kulturminister i åtta år.
Nu blir hon partisekreterare
i det socialdemokratiska partiet.

En partisekreterare pratar
ofta i radio och tidningar
och intervjuas av journalister.
Partisekreteraren förklarar
partiets politik och har kontakt
med partiets medlemmar
ute i landet. Om det blir bråk
eller problem i partiet får
ofta partisekreteraren försöka
lösa problemen.

Marita Ulvskog är en av
de socialdemokrater som
är kritiska mot Europeiska unionen, EU.
Vem som blir ny kulturminister
är ännu inte klart


13 september 2004