Sverige

Friska och nöjda svenskar

Svenskarna är ett av de folk i
Europa som är mest nöjda med
livet. Vi känner oss friskare, vi bor
bättre och är mindre rädda att
förlora jobbet än andra i Europa. Det
visar en ny undersökning.

De som bor i Danmark och Finland
är ännu mer nöjda än svenskarna.
De är mer positiva inför framtiden
än vi i Sverige.

Det är 26 000 personer från alla EU-
länder som svarat på frågor.
Länderna Turkiet, Bulgarien och
Rumänien har också varit med i
undersökningen. De länderna vill bli
medlemmar i EU.

Det är den europeiska fonden för
förbättring av levnads- och
arbetsförhållanden som gjort
undersökningen.


12 oktober 2004

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?