Sverige

Sverige har fått färre politiker

Det blir färre och färre politiker
i Sverige.
De senaste fem åren har fler än
tvåtusen politiska uppdrag
tagits bort i kommunerna.
De senaste tio åren har åtta tusen
politiska uppdrag försvunnit.
Många kommuner har sparat
pengar genom att ha färre politiker.
Färre människor har i stället
fått mer makt.

Politikerna i riksdagen tycker att
det är dåligt för demokratin att färre
människor arbetar med politik.
Riksdagen vill att fler människor
i kommunerna arbetar med politik.
Då kan fler människor vara med
och bestämma.
Fler människor kommer
att känna och träffa en politiker.

För två år sedan bestämde
riksdagen hur den svenska
demokratin ska bli bättre.
Ett av målen var att fler människor
skulle bli politiker.
Så har det inte blivit.


26 oktober 2004

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?