Sverige

Värnpliktiga blir dåligt behandlade

Många som gör lumpen
blir dåligt behandlade av sina befäl.
Sex av tio värnpliktiga
säger att de någon gång
har blivit dåligt behandlade
sina chefer.

Lika många har säger
att de har blivit straffade
på sätt som är förbjudna.
Det visar en ny undersökning
som försvaret har gjort.

En värnpliktig berättar
att han blev sparkad av ett befäl
för att han kröp för
långsamt under en övning.

Under samma övning
fick några värnpliktiga bära sten
i sina ryggsäckar.
Det var straff för att de hade glömt
några småsaker.

Andra säger att befäl
har hotat dem och kallat
dem fula saker.

Det är förbjudet att straffa
värnpliktiga på det sättet.
Försvaret har många gånger
försökt få alla befäl att sluta
använda hot och förbjudna straff.
Den nya undersökningen
visar att det har misslyckats.


17 december 2004

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera