Sverige

Nya stormar är på väg

Det kan bli problem för dem
som reparerar hus och
el-ledningar i södra Sverige.
Det är inte slut på de hårda
stormarna ännu.
I dag onsdag väntas ännu
en storm i södra Sverige.

Det blir hårda vindar i eftermiddag i Götaland
och södra Svealand.
I nordvästra Götaland
blir det värst.
Det finns risk att vattnet
i åarna i Halland stiger
så mycket att de kan svämma över.

Ett problem med de hårda
vindarna är att träd som
nästan föll ned i den förra stormen
nu kan falla ned helt.
Det kan vara farligt för den
som är i närheten och det
kan störa arbetet med att
reparera hus och el-ledningar.


12 januari 2005

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera