Sverige

Faran över i Helsingborg

I fredags började giftig gas läcka
från fabriken Kemira i Helsingborg.
Det var en stor tank med giftig
svavelsyra som börjat läcka.

Ett stort område runt fabriken
har varit avspärrat.
Det har varit risk för att den
giftiga gasen skulle nå dit.
Fler än fyra tusen människor har
inte kunnat komma till sina hem
under hela helgen
De har tvingats att bo på andra
platser.
På måndagsmorgonen var faran
över. Alla fick återvända hem.

Arbetet med att täta den läckande
tanken har varit svårt.
Tre människor har skadats
under arbetet.
8 SIDOR/TT


7 februari 2005

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?