Sverige

Sverige planerar för farlig sjukdom

Över hela världen är experterna
rädda för fågelinfluensan.
Det är en sjukdom som har
börjat i några länder i Asien.
Fågelinfluensan är mycket farlig.
Om den sprids över världen
kan många bli sjuka och dö.
Politiker och läkare gör planer
för att stoppa sjukdomen och
för att skydda människor emot den.

I dag, tisdag, berättar Socialstyrelsen
vad Sverige har för planer.
Planerna handlar om att se
till att det finns tillräckligt med
mediciner och sjukhusplatser
om influensan skulle komma hit.
Redan nu är det stor brist på
mediciner mot den farliga influensan.

I dag kan inte en människa som är
smittad med fågelinfluensa
smitta ner en annan människa.
Det är fåglar som sprider smittan.
Experterna är rädda för att
sjukdomen ändrar sig så att
den kan smitta också mellan människor.
8 SIDOR/TT


15 februari 2005

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?