Sverige

Jan Edling slutar i protest mot LO

Jan Edling arbetar
på fack-organistationen LO.
Hans jobb är att skriva rapporter
om ekonomi och arbete.

Han gjorde en undersökning
som visar att fyra av tio svenskar
inte arbetar. De är sjukskrivna,
förtidspensionerade eller arbetslösa.

Det är en stor nyhet.
Ingen har vetat att så många svenskar
inte arbetar. Regeringen har sagt
att nästan åtta av tio svenskar arbetar.
Jan Edling menade att
förtidspensioner och sjukskrivning
döljer hur många det egentligen
är som saknar arbete.

Men Edlings undersökning
stoppades av LO-cheferna.
LO och den socialdemokratiska
regeringen samarbetar mycket.
En del tror att LO-cheferna
stoppade rapporten för att den
var kritisk mot regeringen.
Det tror även Jan Edling.

Han har därför bestämt
sig för att sluta på LO.
Jan Edling har arbetat på LO i arton år.


19 maj 2005

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?