Sverige

Rester av mediciner i dricksvattnet i Stockholm

Dricksvattnet i Stockholms län
innehåller små rester av olika läkemedel.
Det visar en undersökning
som landstinget har gjort.

I vanligt dricksvatten hittades
rester av fyra olika sorters mediciner.
Det var bara små rester av läkemedel
i vattnet. Forskarna vet inte om det
kan vara skadligt för människor.
att dricka vattnet.

Dricksvattnet renas i stora
reningsverk innan det kommer
ut i kranarna. Men det är svårt
att få bort alla kemiska ämnen.

– Det bästa sättet att hindra
att läkemedel kommer
ut i vattnet är att aldrig spola
ner mediciner i toaletten
eller handfatet, säger
kemisten Cajsa Wahlberg
till Dagens Nyheter.


20 maj 2005

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?