Sverige

Pig-avdrag kan getusentals jobb

Sverige borde tillåta skatte-avdrag
för den som vill anställa någon för
att hjälpa till i hemmet.
Som mest kan staten tjäna
flera hundra miljoner kronor
och det skulle bli minst tiotusen
nya jobb.
Det visar en undersökning som
Konjunktur-institutet, KI, har gjort.

Många arbeten har försvunnit
från Sverige de senaste åren.
Fabriker har flyttat till länder
med lägre löner.
Många hoppas på att staten
ska hjälpa till att
skapa nya jobb.

KI säger att staten förlorar
pengar om människor som
får hjälp hemma tvingas
betala höga skatter.
Det är många som fuskar
och struntar i att betala skatt.
Staten betalar samtidigt mycket
pengar till arbetslösa.
Hade de ett jobb så skulle
staten slippa att betala
dem pengar.

De vanligaste arbeten i dag
i hemmen är ombyggnader,
bil-reparationer och städning.
I dag betalar den som anställer
en person till sådana jobb
arbetsgivar-avgift och andra
sociala avgifter.

För att det ska bli slut på fusket
måste det bli lägre skatt för
arbete i hemmet, säger KI.
Det kallas ibland för pig-avdrag.


28 juni 2005

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?