Sverige

Skolverket stoppar arabisk friskola

Skolan Manar al-Houda
i Uppsala måste stängas.
Det har Skolverket bestämt.

Manar-al Houda är en arabisk friskola.
För ett år sedan avslöjades
det att skolans elever hade
straffats och kränkts av lärarna.
En lärare hade bland annat
sprutat vatten på skolbarnen
och klämt deras fingrar.
Skolverket undersökte då
skolan och kom fram till
att skolpersonalen gjorde många fel.

Men problemen har inte rättats till.
Skolverkets senaste undersökning
visar att undervisningen är för dålig.
Undervisningen i religionskunskap
och musik fungerar dåligt.
Skolans elever får bara
undervisning i religionen islam.
Någon musikundervisning
finns inte i skolan.
Skolverket skriver också att
många av lärarna har för dålig utbildning.

Skolverket tycker att bristerna
är så stora att skolan
Manar al-Houda måste stängas.
Skolans förlorar sitt tillstånd.

8 SIDOR/TT


14 juni 2005

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera